Consulta per correu electrònic: 12€

5 consultes per correu electrònic: 48€

Sessió de teràpia on-line o presencial: 40€

5 Sessions de teràpia on-line o presencial: 160€

 

Pots fer ingrés en el compte:

Banc Popular: ES13 0075-0102-65-0700753361

La Caixa: ES69 2100-8200-86-2100081127