Les dificultats d’aprenentage són una de les causes freqüents de baix rendiment i fracàs escolar.

Les dificultats d’aprenentage provoquen fortes emocions en el nen/a que les pateix  provocades pels símptomes que generen.

Entre aquestes emocions trobem l’enuig, confusió, frustració i ansietat.

La continua exposició d’aquests  nens/es a aquestes emocions els crea unes etiquetes que dificulten la disminució dels símptomes i a la vegada al seu rendiment escolar que es pot veure encara més reduït.

Quan un nen/a no està bé emocionalment  presenta dificultats per aprendre amb fluïdesa. Si alliberem els problemes emocionals que el bloquegen, aquest nen/a aprendrà més fàcilment.

Amb el tapping el que fem és millorar el reconeixement de les emocions i alliberar els problemes emocionals que provoquen el bloqueig. Millorant d’aquesta manera la disposició del nen/a a l’aprenentatge.