L'al·lèrgia es defineix com un augment de la capacitat de l'organisme per reaccionar quan entra en contacte amb una substància provinent de l'exterior. Parlem d'hipersensibilitat cap a determinades substàncies. 

Les substàncies a les quals es té  al·lèrgia se les denomina "al·lèrgogens".

L'al·lèrgia és una resposta sobreactivada del sistema immunitari a un antigen exterior. Aquest al·lergogen no comporta cap reacció en la majoria de les persones però està identificada per la persona al·lèrgica com a perillosa pel seu sistema immunitari.

 La persona al·lèrgica, generalment, sent aversió cap a algú o cap alguna situació i no ho pot tolerar. Té dificultats per adaptar-se a la persona o situació. 

L'al·lèrgia apareix després d'un esdeveniment en què la persona s'ha sentit separada d'una cosa, d'un animal o d'una persona. Quan aquesta persona torna a viure una situació que li recorda el trist esdeveniment viscut amb anterioritat podrà manifestar al·lèrgia, perquè el seu cos ho recorda tot, i tot queda gravat en les cèl·lules. 

Aquesta resposta és la forma com el cos manifesta que viu una situació d'agressivitat i/o hostilitat en relació a una persona o situació. El cos reacciona perquè intenta rebutjar, amagar o ignorar el que li molesta. Per tant la persona al·lèrgica rebutja la seva part que l'agredeix. 

Si partim de la idea que la causa que trobem darrere una al·lèrgia és un record traumàtic no processat d'alguna situació que va viure la persona al·lèrgica en la qual estava present la substància l'al·lergògena, el que fem amb el tapping és trobar l'arrel del problema (record traumàtic) i les emocions que van contribuir a la reacció al·lèrgica.