La infància és la fase de la vida en  que més aprenem. Aprenem a parlar, a escoltar, a donar la nostra opinió, a discutir, a callar, a reprimir, a qüestionar, a resoldre…

És l’etapa que marcarà el que serem en l’edat adulta.

Tots aquests aprenentatges s’acompanyen d’emocions que sovint els nens/es no saben gestionar.

L’infantesa és una etapa molt sensible.

Els nens/es viuen situacions que els fan por, a l’escola experimenten el rebuig dels companys/es, d’altres que els costa una determinada matèria… i es queden amb la por, la tristesa, l’enuig. Emocions que no saben gestionar i que els pot provocar una davallada en la seva autoestima.

Els adults a vegades no sabem massa com ajudar als nostres  infants a integrar aquestes emocions.

Des de l’entorn familiar, sovint tampoc disposem dels recursos o les eines per ajudar als nostres fills/es a gestionar les emocions que els invadeixen i els fan estar enfadats, enrabiats, bloquejats…i no sabent com fer-ho ignorem o minimitzem els seus sentiments.

L’EFT és una eina d’alliberació emocional que ajuda als nens/es a alliberar les emocions i els permet créixer en equilibri. Els ajuda a canalitzar l’energia en coses positives.

Si el nen/a no està bé emocionalment, tindrà dificultats per aprendre amb soltura, si desfem els problemes emocionals que els/les bloquegen aquests alumnes aprendran fàcilment.

Oferir als nostres nens/es eines per autogestionar el seu estat emocional facilitarà desenvolupar la seva maduresa i la seva capacitat d’autoresponsabilitzar-se de la seva vida.

Alguns estudis indiquen que els nens que han rebut suport emocional, desenvolupen una major fortalesa en els circuits cerebrals que els permetrà dominar millor l’angoixa quan aparegui.

L’EFT- Tapping és una eina molt poderosa.