Partim de la idea que les malalties, i també la fibromiàlgia comencen a la ment. En la nostra manera de pensar. Quan es produeix un desequilibri entre la nostra manera de pensar, sentir i actuar experimentem dolor físic o emocional (incoherència emocional).

Els nostres pensaments creen les emocions i aquestes s’expressen a través de l’acció.Els nostres valors, creences, idees poden provocar un bloqueig o conflicte emocional. És a dir reprimim l’emoció perquè no ens permetem viure-la, pensant que està malament, perquè farem mal a altres persones… en definitiva perquè els nostres valors i les nostres creences limitants no ens ho permeten.

Quan bloquejem l’emoció es produeix un bloqueig a nivell energètic, l’emoció no s’allibera i emmalaltim.

La fibromiàlgia es produeix quan tenim bloquejos per convertir els impulsos interiors en activitats exteriors.

En la fibromiàlgia també existeix un conflicte d’haver d’assumir, fer o estar amb una persona o situació determinada. No saber dir no, per por a que no ens estimin, a no ser prou bona persona…, visquent una vida que no és la nostra vida.

En les persones que pateixen fibromiàlgia també observem un conflicte que anomenem de direcció, de por a equivocar-se.

Amb EFT- tapping el que fem és intervenir en el desequilibri energètic. Fem tapping, és a dir donem uns copets amb els dits en uns punts d’acupuntura, mentre la persona es connecta amb el seu problema o símptoma, (insomni, rigidesa, mal de cap, dolor…) “netejant” l’inconscient d’aquestes idees negatives, creences limitants, culpabilitat i pors que ens impedeixen viure la nostra vida.

A mesura que el desequilibri en el sistema energètic es va calmant i normalitzant va disminuïnt el dolor o malestar.