La infància és la fase de la vida en  que més aprenem. Aprenem a parlar, a escoltar, a donar la nostra opinió, a discutir, a callar, a reprimir, a qüestionar, a resoldre…

És l’etapa que marcarà el que serem en l’edat adulta.

Tots aquests aprenentatges s’acompanyen d’emocions que sovint els nens/es no saben gestionar.

L’infantesa és una etapa molt sensible.

Els nens/es viuen situacions que els fan por, a l’escola experimenten el rebuig dels companys/es, d’altres que els costa una determinada matèria… i es queden amb la por, la tristesa, l’enuig. Emocions que no saben gestionar i que els pot provocar una davallada en la seva autoestima.

Els adults a vegades no sabem massa com ajudar als nostres  infants a integrar aquestes emocions.

Des de l’entorn familiar, sovint tampoc disposem dels recursos o les eines per ajudar als nostres fills/es a gestionar les emocions que els invadeixen i els fan estar enfadats, enrabiats, bloquejats…i no sabent com fer-ho ignorem o minimitzem els seus sentiments.

L’EFT és una eina d’alliberació emocional que ajuda als nens/es a alliberar les emocions i els permet créixer en equilibri. Els ajuda a canalitzar l’energia en coses positives.

Si el nen/a no està bé emocionalment, tindrà dificultats per aprendre amb soltura, si desfem els problemes emocionals que els/les bloquegen aquests alumnes aprendran fàcilment.

Oferir als nostres nens/es eines per autogestionar el seu estat emocional facilitarà desenvolupar la seva maduresa i la seva capacitat d’autoresponsabilitzar-se de la seva vida.

Alguns estudis indiquen que els nens que han rebut suport emocional, desenvolupen una major fortalesa en els circuits cerebrals que els permetrà dominar millor l’angoixa quan aparegui.

L’EFT- Tapping és una eina molt poderosa.

L'al·lèrgia es defineix com un augment de la capacitat de l'organisme per reaccionar quan entra en contacte amb una substància provinent de l'exterior. Parlem d'hipersensibilitat cap a determinades substàncies. 

Les substàncies a les quals es té  al·lèrgia se les denomina "al·lèrgogens".

L'al·lèrgia és una resposta sobreactivada del sistema immunitari a un antigen exterior. Aquest al·lergogen no comporta cap reacció en la majoria de les persones però està identificada per la persona al·lèrgica com a perillosa pel seu sistema immunitari.

 La persona al·lèrgica, generalment, sent aversió cap a algú o cap alguna situació i no ho pot tolerar. Té dificultats per adaptar-se a la persona o situació. 

L'al·lèrgia apareix després d'un esdeveniment en què la persona s'ha sentit separada d'una cosa, d'un animal o d'una persona. Quan aquesta persona torna a viure una situació que li recorda el trist esdeveniment viscut amb anterioritat podrà manifestar al·lèrgia, perquè el seu cos ho recorda tot, i tot queda gravat en les cèl·lules. 

Aquesta resposta és la forma com el cos manifesta que viu una situació d'agressivitat i/o hostilitat en relació a una persona o situació. El cos reacciona perquè intenta rebutjar, amagar o ignorar el que li molesta. Per tant la persona al·lèrgica rebutja la seva part que l'agredeix. 

Si partim de la idea que la causa que trobem darrere una al·lèrgia és un record traumàtic no processat d'alguna situació que va viure la persona al·lèrgica en la qual estava present la substància l'al·lergògena, el que fem amb el tapping és trobar l'arrel del problema (record traumàtic) i les emocions que van contribuir a la reacció al·lèrgica.

Les dificultats d’aprenentage són una de les causes freqüents de baix rendiment i fracàs escolar.

Les dificultats d’aprenentage provoquen fortes emocions en el nen/a que les pateix  provocades pels símptomes que generen.

Entre aquestes emocions trobem l’enuig, confusió, frustració i ansietat.

La continua exposició d’aquests  nens/es a aquestes emocions els crea unes etiquetes que dificulten la disminució dels símptomes i a la vegada al seu rendiment escolar que es pot veure encara més reduït.

Quan un nen/a no està bé emocionalment  presenta dificultats per aprendre amb fluïdesa. Si alliberem els problemes emocionals que el bloquegen, aquest nen/a aprendrà més fàcilment.

Amb el tapping el que fem és millorar el reconeixement de les emocions i alliberar els problemes emocionals que provoquen el bloqueig. Millorant d’aquesta manera la disposició del nen/a a l’aprenentatge.

L’ansietat és la manifestació de la por a allò desconegut. La persona que pateix ansietat viu esperant que succeeixi un un fet dolorós i imprevisible.

És una persona amb imaginació i que passa gran part del seu temps pensant en coses que és molt probable que no passin.

L’ansietat bloqueja la capacitat de viure el moment present i i la persona que la pateix  es manté constantment  a l’aguait de les senyals del seu voltant que proben que té motiu per està preocupat/da . Així  retroalimenta la seva idea de que pot està en perill i que cal preocupar-se.

L’ansietat sol ser un estat generalitzat, de manera que la persona es sent ansiosa però no sap quin n’és el motiu. Es manifesten símptomes com mal de cap, ganes de plorar, insomni, tensions…

Amb el tapping el que fem no és limitar-nos a actuar sobre els símptomes sino que el que fem és trobar la causa que va originar aquest estat fent que s’esvaeixi.

Les addiccions mostren alguna mancança que es manté viva en el nostre inconscient.

Es considera el cigarret com una forma de protecció. Fumo perquè hi ha una situació desagradable en la meva vida.

L’addicció evita el contacte amb l’emoció associada a la situació desagradable. La mancança que vivim de manera inconscient és compensada amb el tabac.

El tabac es converteix en addictiu precisament perquè quan el cigarret s’acaba l’organisme sent encara la sensació que li falta alguna cosa i necessita tornar a cobrir la mancança amb el cigarret.

El cigarret calma les necessitats d’amor, d’afecte…i fumar es converteix en un gest automàtic, en un costum important en la vida de la persona fumadora, aportant-li beneficis secundaris que s’acaben convertint en creences, que li dificulten deixar de fumar.

Quan es pregunta als fumadors/es si volen deixar de fumar, la majoria responen que si, però que no tenen força de voluntat i es senten frustrades per no aconseguir-ho.

El conscient del/la fumador/a té molt clar que vol deixar de fumar, però qui no ho té tan clar és l’inconscient, en el qual han quedat anclats els beneficis secundaris del cigarret i no està tan d’acord en que ha de deixar de fumar.

A l’inconscient li agrada fumar, sent que li sap greu deixar el seu amic cigarret que l’ha acompanyat tant de temps, l’ha acompanyat/da quan estava sol/a, quan estava ansiós/sa, quan estava trist/a i desconsolat/da…

El que fem amb el tapping és precisament identificar aquestes creences inconscients i sanar els beneficis secundaris i les resistències inconscients.