Aquest és el punt de partida per construir el camí cap al Benestar.